Chronology of events

Rectors KazNMU

Asfendiyarov
Sanzhar Dzhafarovich
(1930-1931)

Kasabulatov
Isengali Kireevich
(1931-1933)

Mukhambetova
Harira Mukhambetovna
(1933-1934)

Zikeev
Viktor Vasilyevich
(1934—1943)

Vasily
Ivanovich Zyuzin
(1944—1952)

Karynbayev
Sibugatulla Ryskalievich
(1944-52)(1954-1955)

Sidorov
Semyon Mikhailovich
(1954—1955)

Koryakin
Ivan Sergeevich
(1954-1960)

Roman
Ivanovich Samarin
(1960 – 1963)

Maskeev
Kuanysh Mubarakovich
(1975-1987)

Belozerov
Evgeny Stepanovich
(1987-1995)

Talgat
Ashirovich Muminov
(1995-2008)

Akanov
Aikan Akanovich
(2008-2016)

Nurgozhin
Talgat Seitzhanovich
(2017 — 2022)

Shoranov
Marat Edigeevich
(2022 – until now)